Pája a Blízký soused

Jmenuji se Pavla Papazianová. Už od malička se věnuji službě romským dětem. Od roku 2010 v rámci občanského sdružení Blízký soused (www.blizkysoused.cz)
Práce s těmito dětmi má řadu specifik. Často vyrůstají ve zcela  odlišném prostředí, kde se jim dostává jen velmi málo pozornosti a uznání. Mají omezený kontakt s okolním světem, proto se jim snažíme ukázat možnosti a hodnoty, které jim jejich okolí nenabízí.
Dětem se snažíme nabídnout kvalitně strávený čas. V létě vyrážíme na tábory. Letos již podruhé pořádáme tábor speciálně pro romské děti. Mnoho dětí ale také posíláme na tábory majoritní populace.
Přes rok s dětmi vyrážíme na výlety do přírody nebo k vodě. Učíme je plavat a poznávat svět kolem nás. Některé děti se také účastní nabízených hudebních a sportovních kroužků. Dále navštěvujeme lanové centrum, bazén, zoo, minigolf, lasergame... Zkrátka různá zajímavá místa, kde se mohou něco naučit nebo zažít zábavu jiným způsobem, než jaký vidí ve svém okolí (herny, diskotéky, drogy). Snažíme se dětem ukázat, že je máme rádi a že se mohou zapojit  do naší společnosti.
Tato práce je pro mě velice obohacující. Příběhy dětí, se kterými se setkáváme, jsou časo velmi silné. Člověka to nutí zamýšlet se a přehodnocovat priority ve vztahu k lidem i k Bohu, bez víry v něhož by tato situace byla téměř beznadějná.

I když je úspěch v této oblasti jen velmi těžko hodnotitelný, věřím, že tato práce má velký význam, protože život romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí je velmi těžký a bez vnějšího zásahu je jen malá pravděpodobnost zlepšení.

Fotografie