Citáty

  • Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. (Johan Wolfgang von Goethe)
  • Lidé v nouzi nepotřebují tolik peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce... (Matka Tereza)
  • Jak daleko člověk dojde zálěží na tom, jestli je něžný k malým, má soucit se starými, cítí se zápasícími a je snášenlivý vůči slabým i silným. Protože někdy v životě člověk sám tím vším projde. (Georg Washington Carver)
  • Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, usta otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka. (Bible: Přísloví 31,8-9)
  • Pokud se chceš pozvednou, pozvedni někoho jiného. (Brooker T. Washington)
  • Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. (Edmund Burke)
  • Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. (Charles Dickens)